2019 он: "ТАНД ОЙРХОН НАЙРСАГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ"      

ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |54
Энэ 7 хоногт |178
Энэ сард |901
Энэ жил |10812
2018 онд |15055

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг
1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /АЖТДШНТооцсон нотлох баримт/

2. Хөдөлмөрийн дэвтэр

3. Хэрвээ ажил хийж байгаа бол ажлаас гарсан тушаал / эх хувиараа байх ёстой /

4. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон акт

5. Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл /Өргөдлийн маягт байцаагчаас авч бөглөх/

6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

7. Эрүүл мэндийн дэвтэр

8. 2 хувь цээж зураг /3х4 хэмжээтэй /

9. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

10. Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 600 ₮, хавтасны үнэ 500 ₮ /5585041976 Хаан банк/


Дээрх материалыг бүрдүүлж тэтгэврийн байцаагчид хүлээлгэж өгнө.

ТАНЫ ТУСЛАХ

МЭНДЧИЛГЭЭ

     дээд хэсэг

     дунд хэсэг


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА