2019 он: "ТАНД ОЙРХОН НАЙРСАГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ"      

ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |44
Энэ 7 хоногт |163
Энэ сард |1806
Энэ жил |24811
2019 онд |15701
2018 онд |15701

2017-06-03   16:08:41   269   0
  “Даатгалтай ирээдүй ”аян зохион байгууллаа
“Даатгалтай ирээдүй ”аян зохион байгууллаа

Зорилго: “Даатгалтай ирээдүй” аяны хүрээнд 2017 онд тус аймгийн төгсөх ангийн оюутан, сурагчдад нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилан таниулах ирээдүйд гарч болохуйц эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалахад оршино.
Аян зохион байгуулсан хугацаа: 2017 оны 5 дугаар сарын 01-ээс 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ныг дуустал 30 хоногийн хугацаанд зохион байгуулав.
Аянд хамрагдсан сум, сургууль, анги, сурагчын тоо: 5 сумын 10 сургуулийн 19 бүлгийн 398 сурагч, оюутан сургалтанд хамрагдлаа.

“Даатгалтай ирээдүй” аяны хүрээнд төгсөх ангийн оюутан, сурагчдад сургалт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган хэлтсийн даргаар батлуулж, тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулиудын судалгааг гарган сургалтуудаа явжжлсан бөгөөд сургалтыг тус хэлтсийн хяналт шалгалтын байцаагч ,сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн бусад байцаагч ажилтнуудыг оролцуулан хуваарийн дагуу зохион байгууллаа.
СЭДЭВ : Үйл ажиллагааны мэдээ

ТАНЫ ТУСЛАХ

МЭНДЧИЛГЭЭ

     дээд хэсэг

     дунд хэсэг


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА